Aidatlar

 GENELGE

Sayı : 001-1. 1914 Tarih: 24.12.2015

Konu : 2016 Yılı Üye Aidatları

15. Olağan Genel Kurulumuzun Üye Aidatları başlığı altındaki B-11 ve 13.maddelerine göre 2016 yılı üye aidatları; 2015 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır.

10 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre

2016 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. Buna göre;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 350,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 175,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 175,00 TL. aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 175,00 TL olacaktır.

Genel Kurul kararlarının  17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi  ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE, TDB GENEL KURUL KARARI GEREĞİ YASAL FAİZ UYGULAMA ZORUNLULUĞU VARDIR. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANMAKTA OLAN YASAL FAİZ AYLIK %1,40’DIR

ÖDEME ŞEKİLLERİ

HESAP BİLGİLERİMİZ

İŞ BANKASI 3500 ŞUBE KODU   1058815 HESAP NUMARASI   IBAN: TR20000 6400000 13500 1058815

POSTA ÇEKİ HESAP NO : 702901